UGI
UGI2
Geographic Information Systems

1. Мета 2. Перелік показників впливу проектів розвідки та видобутку вуглеводнів на розвиток місцевих громад, які відображаються в системі 3. Керування картою 4. Перегляд інформації про показники 5. Отримання інформації про громади 6. Формування звіту по певному показнику 7. Формування графіку зміни показника за певний період часу 8. Формування звіту по громаді 9. Перегляд інформаційних шарів

1. Мета

Метою проекту є створення геоінформаційної системи моніторингу впливу проектів розвідки та видобутку вуглеводнів на розвиток місцевих громад Харківської області для вирішення наступних завдань: відображення на карті інформації про проведення розвідки та видобутку вуглеводнів; збирання, аналітичну обробку і розповсюдження екологічної інформації, даних про стан ринку праці, обсяги надходжень до бюджету та інші соціально-економічні показники на рівні окремих громад і всієї Харківської області.

Користувач має можливість переглядати на карті поточний стан соціальних, економічних та екологічних показників (розділ 2), які характеризують вплив проектів розвитку та видобутку вуглеводнів по кожній з громад (сільрада, райрада) області та отримати відповідь на запит щодо динаміки змін в часі кожного з показників по тій чи іншій громаді.

2. Перелік показників впливу проектів розвідки та видобутку вуглеводнів на розвиток місцевих громад, які відображаються в системі

№ п/п Показники
I. Соціальний розвиток
1.1 Кількість робочих місць на території громади (сільські, селищні, міські ради) у підприємствах розвідки та видобування вуглеводнів
1.2 Частка робочих місць в галузі розвідки та видобування вуглеводнів в загальній кількості робочих місць на території громади (сільські, селищні, міські ради)
1.3 Середня заробітна плата робітників підприємств що розвідують та видобувають вуглеводні на території громади (сільські, селищні, міські ради)
1.4 Відношення середньої заробітної плати робітників, зайнятих у розвідці та видобуванні вуглеводнів до середньої заробітної плати працюючих на території громади (сільські, селищні, міські ради)
1.5 Соціальні інвестиції підприємств з розвідки та видобування вуглеводнів на розвиток громади (сільські, селищні, міські ради)
II. Економічний розвиток
2.1 Загальна сума податкових надходжень в районі в бюджети всіх рівнів від підприємств з розвідки та видобування вуглеводнів
2.2 Частка податкових надходжень в районі в бюджети всіх рівнів від підприємств з розвідки та видобування вуглеводнів в загальному обсязі надходжень в бюджети всіх рівнів в районі
III. Екологічний вплив
3.1 Площа території, яка зайнята під пошук та видобування вуглеводнів на території громади (сільські, селищні, міські ради)
3.2 Частка площі території, зайнятої під пошук та видобування вуглеводнів в загальній площі території громади (сільські, селищні, міські ради)
3.3 Витрати води на розвідку та видобування вуглеводнів на території району
3.4 Частка витрат води в районі на розвідку та видобуток вуглеводнів в обсязі її загального споживання районом
3.5 Частка зворотної води, що скидається в районі, підприємствами з розвідки та видобутку вуглеводнів (ЗВпвв) в обсязі її загального споживання районом

3. Керування картою

Переміщення карти здійснюється натисканням лівою кнопки миші та переміщенням її у необхідне положення.

Масштабування карти здійснюється скролом миші.

Отримання інформації про значення показника в певній громаді здійснюється натисканням лівої кнопки миші на обраній громаді. Обрана громада буде обведена червоною лінією, а в нижньому лівому куті карти буде відображено назву громади та значення показника.

4. Перегляд інформації про показники

Перелік показників (розділ 2) розміщено у лівій панелі головного вікна інтерфейсу системи.

Показники розділено на три категорії:

Відповідний перелік тієї чи іншої категорії показників розкривається шляхом натискання лівою кнопкою миші.

Перелік містить назву показника та легенду, що відображає відповідність кольору певному діапазону значень показника.

Для відображення показника на карті потрібно натиснути лівою кнопкою миші на назву показника.

Територія кожної з громад на карті буде розфарбована у відповідні кольори.

У верхній частині карти розташований перемикач періодів за які відображається значення показника. За замовчуванням на карті відображається показники за найближчий попередній період. Після зміни періоду на карті автоматично відобразиться інформація за обраний період.

5. Отримання інформації про громади

В лівій панелі головного вікна інтерфейсу системи розташовано перелік громад, Харківської області по районах.

Перегляд переліку громад здійснюється натисканням лівої кнопки миші на назву відповідного району.

Для перегляду певної громади на карті необхідно натиснути на піктограму

Після цього карта буде переміщена та змасштабована до обраної громади.

В лівому нижньому куті відображається найменування громади та значення відповідного показника.

6. Формування звіту по певному показнику

Для формування звіту потрібно натиснути піктограму розміщену біля назви відповідного показника.

Після натискання з'явиться діалогове вікно з параметрами звіту.

В цьому вікні потрібно вказати громади, за якими потрібно сформовати звіт. Для цього потрібно розгорнути кліком миші певний район та обрати громади.

Після цього потрібно вказати початок та кінець періоду, за який буде створено звіт.

Потім натиснути кнопку “Показати”, звіт буде сформовано у новому вікні.

7. Формування графіку зміни показника за певний період часу

Для формування графіку зміни показника потрібно у переліку громад натиснути піктограму розміщену біля назви громади.

Після натискання з'явиться діалогове вікно з параметрами графіку.

В цьому вікні потрібно вказати початок та кінець періоду, за який буде створено графік.

Після цього потрібно натиснути кнопку “Показати” - графік зміни значень показника за обраний період буде сформовано у новому вікні.

8. Формування звіту по громаді

Для формування звіту по громаді потрібно в переліку громад натиснути піктограму розташовану біля назви громади

Після натискання з'явиться діалогове вікно з параметрами звіту.

В цьому вікні потрібно обрати періодичність оновлення показників в базі даних системи. В системі частина показників оновлюється з періодичністю один раз в квартал, інша частина – один раз на рік. Після цього потрібно обрати за якими показниками формувати звіт. Для цього потрібно натиснути на назву показника. Також необхідно вказати початок та кінець періоду, за який буде сформовано звіт.

Після цього потрібно натиснути кнопку “Показати”, звіт буде сформовано у новому вікні.

9. Перегляд інформаційних шарів

В лівій панелі вікна розташовані додаткові інформаційні шари, які можна переглянути на карті.

Для перегляду шару потрібно натиснути на його назву.

Шар “Назви громад” дозволяє відобразити на карті текст з назвами відповідних громад.

Шар “Назва району” дозволяє відобразити на карті текст з назвами відповідних районів.

Шар “Значення показника” дозволяє показати на карті значення показника в цифровому вигляді.

Шар “Підприємства розвідки та видобування вуглеводнів” дозволяє показати на карті розташування підприємства розвідки та видобування вуглеводнів.

Також можна окремо показати певне підприємство.

Технічна підтримка системи тел. (057)702-11-33, e_mail: nprei.kharkov@gmail.com